ANALIZA ROZWOJU TEORII DOTYCZĄCYCH ROZGRANICZENIA PRAWA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO PRZY ZASTOSOWANIU PARADYGMATU THOMASA S. KUHNA

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-10-16
Autorzy
Cebera, Agata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
The presented thesis concerns analysis of theories related to distinguishing between private law and public law due to the T.S. Kuhn paradigms. Throughout the ages, legal scholars have been interested in the duality of public and private law. In presented lecture the following paradigms will be set out: the paradigm which enables us to assign separate legal institutions to public law or private law through classification method; the paradigm which denies the need to make a distinction between public law and private law; the paradigm which enables us to assign separate legal institutions to public law or private law through typology method.
Opis
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza rozwoju teorii dotyczących rozgraniczenia prawa prywatnego i publicznego przy zastosowaniu paradygmatu T.S. Kuhna. Dualizm prawa publicznego i prywatnego od wieków budzi zainteresowanie badaczy prawa. W niniejszym opracowaniu omówiono następujące paradygmaty występujące w nauce prawa: paradygmat umożliwiający przyporządkowanie poszczególnych instytucji prawnych do prawa publicznego bądź prywatnego poprzez posłużenie się metodą klasyfikacji; paradygmat negujący zasadność dokonywania rozdziału na prawo publiczne i prywatne; paradygmat umożliwiający przyporządkowanie poszczególnych instytucji prawnych do prawa publicznego bądź prywatnego poprzez posłużenie się metodą typologii.
Słowa kluczowe
prawo publiczne , prawo prywatne , rozgraniczenie , paradygmat
Cytowanie