Niedostatki podziału cyfrowego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Furmanek, Waldemar
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W społeczeństwie informacyjnym pojawiła się warstwa ekspertów technologii i robotników wiedzy. Obok niej pojawia się grupa NEET oraz grupa ludzi o niskiej kulturze informacyjnej. Rodzi to wyzwania dla dydaktyki informatyki.
In information society there is a new layer – new technology experts and knowledge workers. Next to it there is a group of people NEET („not in employment, education or training”) and people with low culture information. This raises challenges for the teaching of computer science.
Opis
Słowa kluczowe
społeczeństwo informacyjne , wykluczanie cyfrowe , netokraci , konsumptariat , NEET , information society , digital exclusion , consumersnet
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016), s. 20–29