The right of a pre-trial detained person to legal aid (article 245 § 1 of the Code of Criminal Procedure)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Sowiński, Piotr Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The aim of the paper is to discuss the issue of detainee’s access to legal assistance provided by an attorney or legal adviser, i.e. representatives of two equivalent legal professions. The author analyzed the restrictions related to access to such assistance, as well as the conditions enabling the detaining authority to reserve its presence during a detained person’s conversation with one of the abovementioned legists. The paper also points out the doubts regarding the legal status of the consultant, i.e. whether he or she should be treated as a sui generis defender or a legal representative.
Przedmiotem opracowania jest kwestia dostępu zatrzymanego do pomocy prawnej świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego, tj. przedstawicieli dwóch równorzędnych zawodów prawniczych. Omówiono ograniczenia związane z dostępem do takiej pomocy oraz przesłanki umożliwiające zastrzeżenie przez organ zatrzymujący jego obecności w trakcie rozmowy zatrzymanego z którymś z ww. prawników. Wskazano na wątpliwości związane ze statusem prawnym prawnika udzielającego konsultacji, tj. czy należy traktować go jako sui generis obrońcę, czy też pełnomocnika procesowego.
Opis
Słowa kluczowe
detention , detained person , legal aid , attorney , legal adviser , defender , reservation of presence , defense secrecy , quasi-defense secrecy , zatrzymanie , zatrzymany , pomoc prawna , adwokat , radca prawny , obrońca , zastrzeżenie obecności , tajemnica obrończa , tajemnica quasi-obrończa
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 27/2019, s. 190–200