Relacje dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami w klasach integracyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Marmola, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł podejmuje tematykę relacji rówieśniczych dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych. Prezentuje badania przeprowadzone zarówno wśród rodziców dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych, jak i wśród uczniów klas integracyjnych. Ich wyniki wskazują na niekorzystną pozycję dzieci niepełnosprawnych w klasie oraz jedynie sporadyczne kontakty z rówieśnikami poza szkołą.
The article takes the issue of peer relationship of children with disabilities in integrative classes. It presents the study conducted among parents of children with disabilities and without disabilities, as well as among students in integrative classes. The results point to the unfavorable position of disabled children in the class and only sporadic contacts with peers outside of school.
Opis
Słowa kluczowe
relacje rówieśnicze , niepełnosprawność , integracja , peer relationship , disability , integration
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 4 (2016), s. 229–240