Załamanie kariery artystycznej Miry Kubasińskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Kwieciński, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Mira Kubasińska (1944–2005) to jedna z najbardziej charakterystycznych i zarazem charyzmatycznych wokalistek, jakie pojawiły się na polskiej scenie muzyki rozrywkowej w latach 60. XX w. Jej niekwestionowanymi atutami były naturalizm i swoboda kreacji artystycznej. Dysponowała ciekawym głosem, nienagannym poczuciem rytmu i rzadką umiejętnością kształtowania frazy muzycznej. Wykonywane przez nią utwory przesycone były emocjami i potwierdzały nietuzinkowe umiejętności interpretatorskie. Do najważniejszych dokonań Kubańskiej należą albumy wydane w szczytowym okresie działalności Breakoutu (w latach 1969–1973), w szczególności płyta „Ogień” (Muza, 1973). Od jej wydania rozpoczął się jednak gwałtowny proces deprecjacji artystycznej wokalistki aż do całkowitego załamania kariery na progu lat 80. Złożyło się na to wiele czynników, przede wszystkim kryzys i rozpad związku małżeńskiego z Tadeuszem Nalepą, jej kompozytorem, menedżerem i w dużym stopniu kreatorem wizerunku artystycznego. Okoliczności te przywiodły artystkę na skraj uzależnienia od alkoholu, depresji i wpędziły w permanentne problemy materialne. Kubasińska występowała incydentalnie i na ponad dekadę wzięła rozbrat z estradą. Od 1994 r. wokalistka podjęła dwie próby powrotu na scenę. Od 1994 r. regularnie koncertowała ze szczecińską formacją After Blues, a w 2003 r. zaczęła współpracę z blues-rockową grupą KG Band, która została przerwana przez nagłą śmierć artystki. W aspekcie walorów artystycznych była to jednak działalność dalece odbiegająca od rangi osiągnięć grupy Breakout. Niniejszy tekst, mający charakter przyczynkarskich studiów biograficznych, koncentruje się przede wszystkim na czynnikach i okolicznościach, które doprowadziły do nagłego załamania się jednej z najbardziej błyskotliwych karier ery polskiego big-beatu.
Mira Kubasińka (1944–2005) was one of the most charismatic vocalists of the Polish pop-music scene in the 1960s and 1970s. She achieved great success with the Breakout group and the status of a big-beat music star in Poland. Kubasińska’s unquestionable assets were naturalness and freedom of artistic expression. She had interesting vocal qualities, an impeccable sense of rhythm and a rare ability to shape the musical phrase. The pieces she performed were emotionally charged and stressed her extraordinary interpretative skills. The most important achievements of Kubasińska are the albums released in the peak period of the Breakout’s activity, that is, in the years 1969–1973, especially the album “Fire” (Muza Records 1973). After that Kubasińska's career declined sharply, which was caused by various factors, including primarily a severe crisis and finally the breakdown of her marriage with Nalepa, which had fatal consequences in the form of growing alcohol addiction, depression, and permanent material problems. Over the next decade, Kubasińska performed rarely. In 1994, she tried to make a permanent comeback to the stage with the band After Blues. From 2003 she collaborated with the blues-rock group KG Band which was ended by her sudden death in 2005. As far as artistic values are concerned, Kubasińska's later activity was only a shadow of her former achievements with the Breakout. This text, which is a contributory biographical sketch, focuses primarily on the factors and circumstances that led to the collapse of one of the most brilliant careers of the Polish big-beat era.
Opis
Słowa kluczowe
muzyka rozrywkowa , big-beat , Blackout , Breakout , popular music
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 2(23)/2022, s. 58–72