Pytania i odpowiedzi

 

Czy mogę w Repozytorium UR zdeponować publikację, którą wcześniej opublikowałem w czasopiśmie lub w wydawnictwie?


To zależy od treści umowy, jaką podpisano z wydawcą. Umowę należy dokładnie sprawdzić. Jeśli nie mamy umowy, to za pośrednictwem serwisu Sherpa/Romeo http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ można sprawdzić jaką politykę wobec deponowania prac w otwartych repozytoriach instytucjonalnych stosuje wydawca. Coraz więcej wydawców zgadza się na taki depozyt. W przypadku braku tej informacji w serwisie Sherpa/Romeo zawsze można bezpośrednio spytać wydawcę o możliwość zdeponowania publikacji w repozytorium.

Kwestia zakresu praw potrzebnych do zdeponowania materiału w repozytorium dotyczy autorskich praw majątkowych. Jeżeli chodzi o samo udostępnienie w repozytorium, to konieczne jest tylko prawo do eksploatacji na polu internetowym (prawo do zwielokrotniania cyfrowego oraz do takiego publicznego udostępniania utworu, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym). Natomiast jeżeli autor chce dodatkowo udzielić użytkownikom licencji CC-BY do udostępnianego materiału, to musi dysponować praktycznie całością praw majątkowych, gdyż licencja CC-BY obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji.


Co to jest preprint?

Preprint to wstępna wersja pracy (dawniej zwany maszynopisem, rękopisem), która nie przeszła przez procedury recenzenckie i publikacyjne u wydawców.


Czy mogę zamieszczać preprint w repozytorium?

Tak, preprint zawsze można zamieścić w repozytorium.


Co to jest postprint?

Postprint jest to artykuł naukowy po recenzjach i korektach opublikowany w czasopiśmie naukowym (ostateczna wersja tekstu).


Czy mogę zamieszczać postprint w repozytorium?

Należy sprawdzić w serwisie Sherpa/Romeo politykę wydawcy wobec deponowania prac w otwartych repozytoriach instytucjonalnych i/lub przejrzeć treść umowy z wydawcą


Czy wolno mi zdeponować moją pracę w repozytorium, jeśli ma wielu autorów?

Tak, ale należy pozyskać ich zgody, wystarczy e-mailowe. Zwykle współautorzy rozumieją potrzebę deponowania prac we własnym repozytorium. Przekazywanie prac do repozytorium odbywa się na zasadzie licencji niewyłącznej, która nie wymaga pisemnej formy.


Czy mogę umieścić w repozytorium prace niepublikowane?

W repozytorium można publikować utwory naukowe, niezależnie od tego, czy zostały już opublikowane gdzie indziej czy nie. Autor musi jedynie dopilnować, aby późniejsze umowy wydawnicze, zawierane już po udostępnieniu utworu w repozytorium, nie pozbawiły go prawa do tego udostępniania.


Czy mogę zdeponować w repozytorium tylko link do źródła lub abstrakt?

Nie. Należy deponować pełne teksty publikacji.


Jak mogę zdeponować w repozytorium doktorat, który został obroniony na Uniwersytecie Rzeszowskim?

Deponowanie doktoratów w Repozytorium UR odbywa się w sposób pośredni, tj. za pośrednictwem redaktorów. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje: [email protected]


Czy moja praca jest chroniona w repozytorium?

Tak. Repozytorium z założenia jest otwarte tzn. wszystkie prace udostępnione są za darmo w internecie zgodnie z wolą autorów, ale w zakresie dozwolonego użytku co znaczy, że są chronione prawem autorskim.


Co to są licencje Creative Commons?

To otwarte licencje, które mają międzynarodowy charakter, za ich pomocą autor może dać więcej swobód użytkownikom w zakresie korzystania ze swojego utworu. Informacje o licencjach CC znajdują się na stronach polskiego oddziału CC http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/, która opracowała ich modele.Więcej informacji prawnych znaleźć można w książce dr Krzysztofa Siewicza: "Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne" http://ceon.pl/pl/otwarta-nauka/kwestie-prawne. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012. ISBN 978-83-235-0959-2.

Warto również zapoznać się z „Przewodnikiem po otwartej nauce” http://otwartanauka.pl/wp-content/uploads/2010/01/przewodnik-po-otwartej-nauce.pdf. Warszawa, 2009. ISBN 978-83-917150-4-8.