Repozytorium UR

The role of international organizations in the settlement of separatist ethno-political conflicts

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Chervinka, Iryna
dc.date.accessioned 2015-05-20T08:52:14Z
dc.date.available 2015-05-20T08:52:14Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 1732-9639
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/974
dc.description.abstract Celem artykułu było zbadanie roli organizacji międzynarodowych w rozwiązywaniu separatystycznych etnopolitycznych konfliktów i mechanizmów których używają do tego celu. Separatystyczne etnopolityczne konflikty jako główne zagrożenia dla bezpieczeństwa globalnego są analizowane. Zbadano prawo narodów do samostanowienia jako główną przyczynę takich konfliktów. Różne międzynarodowe instrumenty prawne ustanawiające zasady samostanowienia były analizowane w celu udowodnienia prawa nowoczesnych narodów bezpaństwowych do samostanowienia. Artykuł opisuje sprzeczność między zasadami integralności terytorialnej i samostanowienia narodów oraz ich nowe znaczenia w nowoczesnych stosunkach międzynarodowych. Możliwość pozytywnego wpływu spełniania aspiracji narodów do samostanowienia na rozwiązywania konfliktów etnopolitycznych oraz roli organizacji międzynarodowych w tym procesie są analizowane. Zbadano ethnopolityczne konflikty w Katalonii, Szkocji, problem kurdyjski w Turcji perspektywy ich rozwiązywania z udziałem organizacji międzynarodowych. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject separatystyczny etnopolityczny konflikt pl_PL.UTF-8
dc.subject organizacja międzynarodowa pl_PL.UTF-8
dc.subject rozwiązywanie konfliktów pl_PL.UTF-8
dc.subject samostanowienie pl_PL.UTF-8
dc.subject Katalonia pl_PL.UTF-8
dc.subject Szkocja pl_PL.UTF-8
dc.subject problem kurdyjski pl_PL.UTF-8
dc.title The role of international organizations in the settlement of separatist ethno-political conflicts pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative ROLA ORGANIZACJ IMIĘDZYNARODOWYCH W ROZWIĄZYWANIU SEPARATYSTYCZNYCH ETNOPOLITYCZNYCH KONFLIKTÓW pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje