Repozytorium UR

STOSOWANIE ZASADY NEMO SE IPSUM ACCUSARE TENETUR I OBOWIĄZKU INFORMOWANIA UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA O OBOWIĄZKACH I UPRAWNIENIACH A PRAWNOKARNE SKUTKI POUCZENIA ŚWIADKA O PRAWIE DO ODMOWY SKŁADANIA ZEZNAŃ W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje