Poezja fizycznej rzeczywistości. Projekt edukacyjny GosFiz

Obrazek miniatury
Data
2008-03
Autorzy
Klisowska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Projekt "GosFiz" realizowany był przez ponad 10 lat (http:/gosfiz.w.interia.pl). Kolejnym cyklom towarzyszyły konkursy, mające na celu zachęcenie uczniów (bez względu na zainteresowania) do eksperymentowania fizycznego. Zwieńczeniem dziesięciu lat nieprzerwanej działalności była konferencja metodyczno-dydaktyczna (X-2008: http://if.univ.rzeszow.pl/~goskli/fck/ ) oraz wystawa nagrodzonych prac uczniowskich (sfinansowana ze środków UM Rzeszów, uzyskanych w ramach konkursu). Prace uczniowskie - od X 2008 - prezentowane były w holu przy głównej auli dawnego budynku WMP (do VI 2012).
Opis
Słowa kluczowe
Fizyka , nauczanie , transfer wiedzy , projekt edukacyjny , eksperyment uczniowski z fizyki
Cytowanie
M.Klisowska, Poezja fizycznej rzeczywistości. Projekt edukacyjny GosFiz, [w:] Gazeta Uniwersytecka UR Rzeszów 2 (50) 2008, s.18-19.