Repozytorium UR

Wirtualne środowisko i jego potencjał

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mazurek, Grzegorz
dc.date.accessioned 2022-05-20T11:04:45Z
dc.date.available 2022-05-20T11:04:45Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 22 (2011), s. 246–253 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7338-708-9
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/7877
dc.description.abstract Wirtualne środowisko to wielowymiarowa przestrzeń informacyjno-technologiczna, która oddziałując na wszystkie sfery i podmioty życia społeczno-gospodarczego dokonuje wieloaspektowej i wielopłaszczyznowej zmiany zarówno w warunkach ich funkcjonowania jak i w organizacji i sposobach działania tych podmiotów. Transformację tą określamy mianem wirtualizacji i może ona oznaczać m.in. ucyfrowienie działań i przedmiotów, przenoszenie ich do przestrzeni wirtualnej, aprecjację zasobów informacyjnych czy indukowanie działania w sieciach. Wirtualizacja wydaje się mieć bardzo istotne znaczenie dla marketingu, transformując zarówno sposoby prowadzenia tej działalności, zakres możliwego do zastosowania instrumentarium marketingu mix, jak i perspektywę działania wyrażaną np. angażowaniem klientów w procesy kreowania wartości. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Virtual environment is a multidimensional system of information and network technologies, which affects all spheres of socio-economic life and determines changes both in terms of the conditions of functioning of business entities as well as their organization and methods of building competitive advantage. The abovementioned transformation is defined as virtualization and among others it may mean digitalization of physical objects, creating value in networks and appreciation of intangible resources – information, in particular. Virtualization seems to be of high importance for marketing as the process and its dynamics transforms the way marketing activities are organized, enriches the potential of marketing mix instruments, last but not least, changes the definition of client who nowadays fulfills many additional roles becoming a business partner for a company. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title Wirtualne środowisko i jego potencjał pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje