E-commerce –bezpieczne zakupy

Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Deluga, Włodzimierz
Dyczkowska, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W referacie został pokazany Internet jako miejsce współczesnego biznesu i rozwoju rynku elektronicznego. Celem było opisanie rozwiązań oferowanych przez e-commerce dla klientów indywidualnych oraz jakie czynniki wpływają na wzrost zainteresowania zakupami poprzez Internet. Autorzy opisali bezpieczeństwo transakcji e-commerce w kontekście badań opublikowanych przez Eurostat, Money.pl, eCard SA oraz badań przeprowadzonych wśród studentów Politechniki Koszalińskiej.
The paper has shown the Internet as a place of modern business and development of the electronic market. The aim was to describe the solutions offered by e-commerce for consumers and what factors affect the growth of interest in shopping by the Internet. The authors described the security of e-commerce transactions in the context of a study published by Eurostat, Money.pl, eCard SA and research carried out among students of the Technical University by Koszalin.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 22 (2011), s. 27–38