Budowa społeczeństwa informacyjnego w Polsce na przykładzie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Halik, Janusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie jak przebiega budowa społeczeństwa informacyjnego w Polsce? Starając się udzielić odpowiedzi na postawiony problem przeanalizowano założenia dotyczące budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce przyjęte w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Autor zwraca uwagę między innymi na konsekwencje traktowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego jako jednej z zasad horyzontalnych przyjętych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
The article is an attempt to reveal how the information society develops in Poland. For the need of this issue, there were analysed the assumptions concerning the development of information society in Poland according to the Human Capital Programme. The author points out the consequences of treating the information society development as one of the horizontal rules in the Human Capital Programme.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 22 (2011), s. 19–26