Repozytorium UR

Ogłoszenie stanu wyjątkowego w Rebublice Czeskiej w 2020 r. – zarys problematyki

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hadała-Skóra, Anna
dc.date.accessioned 2022-03-11T13:18:03Z
dc.date.available 2022-03-11T13:18:03Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (35) 2021, s. 94–101 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2720-0574
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/7504
dc.description.abstract W niniejszym artykule scharakteryzowano wybrane zagadnienia wiążące się z reakcją rządu Republiki Czeskiej na panującą w kraju sytuację – wprowadzenie stanu wyjątkowego w 2020 r. Działanie to podyktowane było chęcią uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na terenie tego państwa. We wstępnej części opracowania scharakteryzowano pojęcie stanu nadzwyczajnego w doktrynie prawa konstytucyjnego. W dalszej części zwrócono uwagę, że w Konstytucji Republiki Czeskiej ustawodawca nie uregulował wszystkich możliwych do wprowadzenia w tym państwie stanów nadzwyczajnych. Wskazano na inne akty prawne regulujące tę problematykę. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article characterizes selected issues related to the response of the Government of the Czech Republic to the prevailing situation in the country – the introduction of a state of emergency in 2020. This action was dictated by the desire to avoid the spread of SARS-CoV-2 virus on the territory of the country. In the introductory part of the article the concept of state of emergency in the doctrine of constitutional law was characterized. In the next part it was pointed out that in the Constitution of the Czech Republic the legislator has not regulated all the states of emergency that can be introduced in this country. Other legal acts regulating this issue are indicated. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject pandemia pl_PL.UTF-8
dc.subject stan wyjątkowy pl_PL.UTF-8
dc.subject prawa i wolności pl_PL.UTF-8
dc.subject COVID-19 pl_PL.UTF-8
dc.subject pandemic pl_PL.UTF-8
dc.subject state of emergency pl_PL.UTF-8
dc.subject rights and freedoms pl_PL.UTF-8
dc.title Ogłoszenie stanu wyjątkowego w Rebublice Czeskiej w 2020 r. – zarys problematyki pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/actaires.2021.4.7


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje