Repozytorium UR

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 68(4)/2021

DSpace Repository

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 68(4)/2021

 

Recent Submissions

 • Zaremba, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Coraz większa liczba badań i dostępnych danych wyraźnie wskazuje na wzrost poziomu nierówności na całym świecie w ciągu ostatnich 30–40 lat. W tym kontekście szczególny przypadek stanowią Indie ze względu na ogromne ...
 • Chmiel, Justyna; Pitera, Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Finansjalizacja jest obecnie zagadnieniem często poruszanym w literaturze przedmiotu. Proces ten jest postrzegany jako ekspansja sfery finansowej, która wnika w różne sfery gospodarki. Ma również coraz większy wpływ na ...
 • Kitowski, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  W Polsce zainteresowanie modelami dyskryminacyjnymi datuje się dopiero od 1994 roku (a zatem po upływie 26 lat od opublikowania założeń modelu E. Altmana). Celem przeprowadzonych badań była próba krytycznej oceny, w aspekcie ...
 • Chyra-Rolicz, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Celem artykułu jest przypomnienie nowatorskiego w okresie międzywojennym planu utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego, służącego aktywizacji gospodarczej i społecznej słabo rozwiniętych rolniczych terenów Polski ...
 • Kaliszczak, Lidia; Rabiej, Ewelina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Celem pracy jest ocena zróżnicowania stopnia innowacyjności polskich regionów. Do analizy wykorzystano 21 wskaźników cząstkowych zgrupowanych w czterech obszarach opisujących poziom innowacji w każdym regionie (warunki ...
 • Fedoniuk, Larysa; Leśniak-Moczuk, Arkadiusz D. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Gwałtowne tempo rozwoju mediów cyfrowych i technologii informatyczno-komunikacyjnych przyczyniło się do uwikłania jednostek w nowej rzeczywistości o właściwościach wirtualnych. W cyberprzestrzeni następuje integracja ...
 • Bal-Woźniak, Teresa; Tkach, Tamara; Radieva, Maryna; Woźniak, Michał Gabriel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Artykuł ma charakter koncepcyjny. Jego cel określony jest w tezowo sformułowanym tytule. Ukazuje możliwości zastosowania modelu innowacyjności behawioralnej do wyjaśnienia mechanizmu symbiozy człowieka z technologią, przy ...
 • Dobija, Mieczysław; Renkas, Jurij (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  W nauce o ekonomii brakuje jednoznacznej ścisłej teorii podstawowych kategorii, co wpływa na niespójność całej teorii. Ten stan jest konsekwencją niejednoznaczności podstawowych terminów, jak: kapitał, praca, wartość, ...
 • Garbiec, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Redefinicja polskiego systemu ubezpieczeń społecznych została częściowo dokonana w 1999 roku, ale dotyczyła tylko ubezpieczenia emerytalnego i wypadkowego (bez ubezpieczenia chorobowego i rentowego). Zrealizowano ją między ...
 • Grzybek, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021)
  Artykuł omawia odrodzenie idei pełnego zatrudnienia. Jego celem jest pokazanie, że idea ta zyskuje nowe znaczenie w nowym kontekście społecznym, zaś główny problem związany z realizacją pełnego zatrudnienia wydaje się mieć ...