Repozytorium UR

Schematy podatkowe a tajemnica zawodowa wybranych zawodów zaufania publicznego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Skwirowska, Justyna
dc.date.accessioned 2021-10-11T09:26:53Z
dc.date.available 2021-10-11T09:26:53Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (33) 2021, s. 165–176 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2720-0574
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6812
dc.description.abstract Instytucja schematów podatkowych została wprowadzona do polskiej Ordynacji podatkowej w 2019 r. Jest ona skutkiem implementacji dyrektywy Rady 2018/822. Polskie przepisy budzą bardzo wiele wątpliwości. Jedną z nich jest możliwość naruszenia przez nie tajemnicy zawodowej profesjonalnych pełnomocników, takich jak doradcy podatkowi, adwokaci czy radcy prawni. Podmioty te najczęściej spełniają definicję promotora w rozumieniu tych norm prawnych, który ma obowiązek raportowania schematu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w niektórych przypadkach nawet bez uzyskania zgody ich klienta. Niniejsze opracowanie ma na celu wykazanie, że takie rozwiązania prawne mogą być niezgodne z art. 17 Konstytucji RP. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The institution of Mandatory Disclosure Rules was regulated in polish Tax Code in 2019. This implementation was made due to Council Directive 2018/822. Although these polish legal norms have clearly been problematic. It is claimed that professional secrecy of profession like for example: lawyers, legal advisors, tax advisors can be affected by the obligation to report some kind of tax schemes even without getting exemption from professional secrecy by client. The aim of this paper is to show that these regulations can be not constitutional in term of art. 17 of Polish Constitution. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject schematy podatkowe pl_PL.UTF-8
dc.subject ordynacja podatkowa pl_PL.UTF-8
dc.subject tajemnica zawodowa pl_PL.UTF-8
dc.subject konstytucja pl_PL.UTF-8
dc.subject tax scheme pl_PL.UTF-8
dc.subject tax code pl_PL.UTF-8
dc.subject professional secrecy pl_PL.UTF-8
dc.subject constitution pl_PL.UTF-8
dc.title Schematy podatkowe a tajemnica zawodowa wybranych zawodów zaufania publicznego pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/actaires.2021.2.12


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje