Repozytorium UR

Etyka prawnicza w Polsce w XXI wieku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Purc-Kurowicka, Katarzyna
dc.contributor.author Jurgilewicz, Błażej
dc.date.accessioned 2021-10-11T08:51:19Z
dc.date.available 2021-10-11T08:51:19Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (33) 2021, s. 110–129 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2720-0574
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6809
dc.description.abstract W artykule zdefiniowano pojęcia etyki, prawa, etyki prawniczej, a także przedstawiono podział etyki na różne rodzaje. Określono również pojęcie kodeksu etyki zawodowej oraz opisano synergię etyki oraz prawa. Analizie poddano typy etyki prawniczej oraz rolę wolnych zawodów, w tym zawodów prawniczych, w społeczeństwie. Opisano standardy etyczne życia publicznego, a także zalecenia ogólne, które mają być realizowane w całej służbie publicznej. Przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem zawodów prawniczych, a w szczególności etykę normatywną zawodów prawniczych oraz katalog podstawowych zasad etyki prawniczej. Obszarem zainteresowania artykułu objęto też kwestie statusu etyki prawniczej i jej norm, które można odczytywać jako część szerszego sporu o tzw. pozycje etyk zawodowych w stosunku do etyki ogólnej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The scientific article defines the notions of ethics, law, legal ethics, and presents the division of ethics into different types. The concept of a code of professional ethics was also defined and the synergy of ethics and law was described. The types of legal ethics and the role of liberal professions, including legal professions, in society were analyzed. The ethical standards of public life are described, as well as general recommendations that are to be implemented in the entire public service. The issues related to the performance of legal professions, in particular the normative ethics of legal professions and a catalog of basic principles of legal ethics, are presented. The article also focuses on the status of legal ethics and its standards, which can be read as part of a wider dispute over the so-called the position of professional ethics in relation to general ethics. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject etyka pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo pl_PL.UTF-8
dc.subject etyka prawnicza pl_PL.UTF-8
dc.subject zawody prawnicze pl_PL.UTF-8
dc.subject ethics pl_PL.UTF-8
dc.subject law pl_PL.UTF-8
dc.subject legal ethics pl_PL.UTF-8
dc.subject legal professions pl_PL.UTF-8
dc.title Etyka prawnicza w Polsce w XXI wieku pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/actaires.2021.2.9


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje