Repozytorium UR

Ochrona projektów wynalazczych w ujęciu regionalnym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Piekut, Marlena
dc.date.accessioned 2021-07-01T13:25:21Z
dc.date.available 2021-07-01T13:25:21Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 38(2)/2014, s. 267–282 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-013-2
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6485
dc.description.abstract Celem artykułu jest analiza wielkości rynku projektów wynalazczych w ujęciu regionalnym. Analiza dotyczy trzech projektów wynalazczych, tj. wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych. Obiektem zainteresowania jest Polska w podziale administracyjnym oraz inne kraje europejskie. W pracy przeanalizowano liczbę zgłoszeń i udzielanych praw na wybrane projekty wynalazcze, uwzględniono tempo zmian tych wartości w latach 2004–2011 oraz rodzaje wnioskodawców. W odniesieniu do wzorów przemysłowych ograniczono się jedynie do podania ich liczby w poszczególnych latach, ze względu na brak danych dotyczących liczby wzorów w poszczególnych województwach. W dalszej części artykułu podjęto się interpretacji liczby udzielanych praw wyłącznych w różnych krajach europejskich. Wyliczono średnią liczbę patentów dla okresów 1995–2004 oraz 2005–2011. Województwami najaktywniejszymi w zakresie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych okazały się: mazowieckie, śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie i małopolskie, natomiast województwa podlaskie i lubuskie wykazały najmniejsze zaangażowanie w rejestrację nowych rozwiązań. We wszystkich województwach zaobserwowano dodatnią dynamikę wzrostu w liczbie zgłoszeń patentowych i udzielanych patentów, a w większości także w zgłoszeniach wzorów użytkowych. Spada natomiast z roku na rok liczba udzielanych praw ochronnych na wzory użytkowe. Na tle krajów europejskich Polska zajmuje środkowe pozycje w liczbie rejestrowanych projektów wynalazczych. Wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyróżniają się Estonia i Słowenia, natomiast prym w Europie wiodą kraje skandynawskie oraz Niemcy i Austria. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents trends in the reporting and recording of inventions, utility models and industrial designs in Poland by region and other EU countries in the years 1995–2011. The data used in the study come from GUS (Poland’s Central Statistical Office) and the World Intellectual Property Organization. The Polish voivodships that are the most active in protecting inventions and utility models include Mazovia, Silesia, Lower Silesia, Greater Poland and Lesser Poland. Podlaskie and Lubuskie Voivodships are the least active. All of the regions experienced a greater number of patent applications, patents granted and utility patents. However, the number of rights protection granted for utility models is decreasing year by year. The most active countries in Europe in terms of patent applications were Estonia, Norway, Iceland and Malta while Germany, the Czech Republic and Finland stand out for their high rate of registering utility models. The least active, on the other hand, were Bulgaria, Portugal, Greece and Romania. The countries that registered the most industrial designs include Germany, Switzerland, and Iceland, while Malta, Lithuania and Cyprus registered the fewest. Poland’s activity in these areas was average. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject patenty pl_PL.UTF-8
dc.subject wzory użytkowe pl_PL.UTF-8
dc.subject wzory przemysłowe pl_PL.UTF-8
dc.subject przedsiębiorstwa pl_PL.UTF-8
dc.subject Unia Europejska pl_PL.UTF-8
dc.subject patents pl_PL.UTF-8
dc.subject utility models pl_PL.UTF-8
dc.subject industrial designs pl_PL.UTF-8
dc.subject enterprises pl_PL.UTF-8
dc.subject the European Union pl_PL.UTF-8
dc.title Ochrona projektów wynalazczych w ujęciu regionalnym pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje