Repozytorium UR

Police social and organizing activities undertaken to protect public safety and order

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kubas, Ewa
dc.date.accessioned 2021-03-19T10:41:31Z
dc.date.available 2021-03-19T10:41:31Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 31/2020, s. 130–137 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6171
dc.description.abstract The Police formation is responsible for ensuring citizens’ safety and public order. The purpose of this article is to demonstrate that this task can be effectively implemented by using one of the non-empowered forms – socio-organizational activity. Promotion of this form of action, based on informing the public about the dangers to health and life as well as how to prevent dangers has a very important significance in the era of ever greater access to the Internet and in many cases allows a departure from the official actions. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Policja jest formacją odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że zadanie to może być w sposób efektywny realizowane przy zastosowaniu jednej z niewładczych form działania administracji – działalności społeczno-organizatorskiej. Propagowanie tej formy działania, opierającej się na informowaniu społeczeństwa o zagrożeniach dla zdrowia i życia, a także o sposobach zapobiegania niebezpieczeństwom, ma bardzo istotne znaczenia w dobie coraz szerszego dostępu do internetu i w wielu przypadkach umożliwia odstąpienie od działań władczych. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Police pl_PL.UTF-8
dc.subject social and organizing activities pl_PL.UTF-8
dc.subject public safety pl_PL.UTF-8
dc.subject public order pl_PL.UTF-8
dc.subject Policja pl_PL.UTF-8
dc.subject działalność społeczno-organizatorska pl_PL.UTF-8
dc.subject bezpieczeństwo publiczne pl_PL.UTF-8
dc.subject porządek publiczny pl_PL.UTF-8
dc.title Police social and organizing activities undertaken to protect public safety and order pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2020.31.10


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje