Repozytorium UR

Taxation of inheritance and donation acquisition in Ukraine

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Babiarz, Stefan
dc.date.accessioned 2021-03-19T08:40:55Z
dc.date.available 2021-03-19T08:40:55Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 31/2020, s. 11–22 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6162
dc.description.abstract The main objective of this article is to introduce the rules of taxation of inheritance and donation acquisition in Ukraine. Its side objective is to demonstrate certain differences between Poland and Ukraine in this respect. The article utilizes a critical analysis of the texts of the Constitution of Ukraine and Ukrainian tax laws as a research method. The article emphasizes such beneficial solutions for Ukrainian taxpayers as those concerning the deadlines for introducing changes in tax regulations (vacatio legis) – substantially longer than in Poland, the impossibility of introducing changes in these regulations during the fiscal year to the disadvantage of taxpayers, and the admissibility of introducing beneficial changes. Discriminatory taxation of Polish citizens (non-residents) with respect to inheritance and donation acquisition in Ukraine is demonstrated. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Nabycie w drodze spadku i w drodze darowizny rzeczy i praw majątkowych na Ukrainie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, opłacie wojskowej, a w odniesieniu do nabycia w drodze darowizny uczynionej przez przedsiębiorcę na rzecz pracowników – także ujednoliconej składce na ubezpieczenie społeczne. Jednak opodatkowanie nabycia spadku i darowizny dla osób najbliższych spadkodawcy czy darczyńcy jest objęte stawką podatku wynoszącą 0% a przez to, że nie dokonuje się oszacowania majątku nabytego w tej drodze, to oznacza to zwolnienie z podatku osób najbliższych. Osoby te jednak od takiego nabycia własności rzeczy i praw majątkowych (szczegółowo opisanych) płacą opłatę wojskową (wynoszącą 1,5% majątku nabytego), która jest podatkiem. Z kolei od darowizn przekazywanych pracownikom przez pracodawców pobierana jest tzw. jednolita składka na obowiązkowe państwowe ubezpieczenie społeczne wynosząca 22%. Konsekwencją opodatkowania na Ukrainie nabycia spadku i darowizny podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest to, że zróżnicowana, dyskryminująca obywateli polskich (nierezydentów) 18-procentowa stawka podatku narusza zasadę równego traktowania z art. 25 ust. 1 Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku zawartej 12 stycznia 1993 r. między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject taxation of inheritance and donation acquisition in Ukraine pl_PL.UTF-8
dc.subject principle of equal treatment in taxation of inheritance and donation acquisition by non-residents in Poland and Ukraine pl_PL.UTF-8
dc.subject military fee (tax) pl_PL.UTF-8
dc.subject uniform contribution to mandatory state social security in Ukraine pl_PL.UTF-8
dc.subject non-discrimination principle pl_PL.UTF-8
dc.subject opodatkowanie nabycia spadku i darowizny na Ukrainie pl_PL.UTF-8
dc.subject zasada równego traktowania w opodatkowaniu nabycia spadku i darowizny przez nierezydentów w Polsce i na Ukrainie pl_PL.UTF-8
dc.subject opłata wojskowa (podatek) pl_PL.UTF-8
dc.subject jednolita składka na obowiązkowe państwowe ubezpieczenie społeczne na Ukrainie pl_PL.UTF-8
dc.subject zasada niedyskryminacji pl_PL.UTF-8
dc.title Taxation of inheritance and donation acquisition in Ukraine pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2020.31.1


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje