Repozytorium UR

Why do we reject the wisdom from the past? Reflections on the practical dimension of values in historical education

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Skotnicka-Palka, Małgorzata
dc.contributor.author Białokur, Marek
dc.date.accessioned 2021-02-03T08:07:57Z
dc.date.available 2021-02-03T08:07:57Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 2(15)/2020, s. 5–24 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2543-8379
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5991
dc.description.abstract In times of rapid changes and large amounts of information, a lot of people, especially the young, attach no importance to the past. This is despite the fact that historical education develops intellectually and spiritually, building the identity of the individual and the nation and helps to understand problems of the present. Historical education is the totality of the various elements of education and knowledge which is connected with the transfer of achievements of our ancestors and the evolution of attitudes. In historical education these values occupy an important place. History allows us to understand the behaviour of other people, their emotions and needs. It is very important in history to respect norms and principles of tolerance and democracy. The values of historical education build the authority of and respect for rulers, reinforce a sense of connectedness with one’s homeland, the place of birth and residence. Historical education teaches young people values such as responsibility for their actions, it mobilizes them to work for their environment and creates the need for role models and figures of authority figures. We should remember that the education of young people in history classes helps them function in the modern times and surrounding reality. A history teacher should implement the students to participate in the modern world by showing and shaping the educational values of well thought-out and accurately matched examples from the past to the age of the students. These issues, based on the statements of valued researchers, are addressed in the presented article. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W czasach szybkich zmian i dużej ilości informacji wiele osób, zwłaszcza młodych, nie przywiązuje większej wagi do przeszłości. Dzieje się tak pomimo, że edukacja historyczna rozwija intelektualnie i duchowo, budując tożsamość jednostki i narodu oraz pomagając zrozumieć problemy teraźniejszości. Edukacja historyczna to zbiór wielu czynników, które generalnie wiążą się z wykorzystywaniem osiągnięć naszych przodków oraz ewolucją ich postaw. W edukacji historycznej wartości te zajmują ważne miejsce. Historia pozwala nam zrozumieć zachowanie innych ludzi, ich emocje i potrzeby. W historii bardzo ważne jest przestrzeganie norm i zasad tolerancji oraz demokracji. Wartości edukacji historycznej budują autorytet i szacunek, wzmacniają poczucie więzi z ojczyzną, miejscem urodzenia czy zamieszkania. Edukacja historyczna uczy młodych ludzi wartości, takich jak odpowiedzialność za ich działania, mobilizuje do pracy na rzecz środowiska i stwarza potrzebę wzorcowych postaci i autorytetów. Edukacja młodych ludzi na lekcjach historii pomaga im funkcjonować w czasach współczesnych w otaczającej ich rzeczywistości, dlatego też nauczyciele historii powinni wdrażać uczniów do uczestnictwa we współczesnym świecie, pokazując i kształtując wartości edukacyjne. Należy jednak pamiętać, aby przykłady z przeszłości dopasowywać do wieku uczniów. Zagadnienia te porusza niniejszy artykuł, prezentując wypowiedzi cenionych badaczy. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject society pl_PL.UTF-8
dc.subject values pl_PL.UTF-8
dc.subject attitudes pl_PL.UTF-8
dc.subject historical education pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczeństwo pl_PL.UTF-8
dc.subject wartości pl_PL.UTF-8
dc.subject postawy pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja historyczna pl_PL.UTF-8
dc.title Why do we reject the wisdom from the past? Reflections on the practical dimension of values in historical education pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/johass.2020.2.1


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje