Repozytorium UR

Transnational effects of decisions of the antimonopoly office of the Slovak Republic

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tekeli, Jozef
dc.date.accessioned 2020-04-23T09:49:06Z
dc.date.available 2020-04-23T09:49:06Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 27/2019, s. 225–235 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5428
dc.description.abstract In this paper the author deals with transnational effects of decisions of the Antimonopoly Office of the Slovak Republic as an authority for the protection of competition of the national nature, however, in the European law context. The author points out the application of national competition law in close association with legal provisions contained in the essential documents of the EU. The paper also mentions the European tendencies of unifying competition protection legislation. In the context of a threat to competition, the author also points out the importance of complying with obligations in detecting and proving the same. He also refers to situations where, despite the potential presence of competition concerns, competition distortions do not occur. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W niniejszym artykule autor zajmuje się ponadnarodowymi skutkami decyzji Urzędu Antymonopolowego Republiki Słowackiej jako organu ochrony konkurencji o charakterze krajowym, jednak w kontekście prawa europejskiego. Zwraca on uwagę na stosowanie krajowego prawa konkurencji w ścisłym powiązaniu z przepisami prawa zawartymi w podstawowych dokumentach Unii Europejskiej. W tekście wspomniano również o europejskich tendencjach w ujednolicaniu przepisów dotyczących ochrony konkurencji. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject of competition law pl_PL.UTF-8
dc.subject the Slovak Republic pl_PL.UTF-8
dc.subject the European law pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo konkurencji pl_PL.UTF-8
dc.subject Republika Słowacka pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo europejskie pl_PL.UTF-8
dc.title Transnational effects of decisions of the antimonopoly office of the Slovak Republic pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2019.27.19


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje