Repozytorium UR

Hereditas damnosa – hereditas suspecta the risk of inheritance acquisition in Roman law

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Świrgoń-Skok, Renata
dc.date.accessioned 2020-04-23T09:43:00Z
dc.date.available 2020-04-23T09:43:00Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 27/2019, s. 211–224 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5427
dc.description.abstract The article presents risks associated with inheritance acquisition in Roman law. Indeed, in Roman law, acquisition of inheritance could not only entail improvement of the heir’s financial status but also his impoverishment. Negative consequences associated with inheritance acquisition could affect the heir, as well as the testator’s creditors and the heir’s creditors. A risk of damage to the heir’s material status resulting from their liability for inherited debts occurred particularly in the case of hereditas damnosa, or cursed inheritance, excessively burdened with debt. However, those affected by impoverishment, in addition to heirs also included testator’s creditors. This situation could happen in the case of the so-called hereditas suspecta, i.e. indebted inheritance where the heir was suspected to deliberately encumber his property with debts so that they could not satisfy the inherited creditors. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W niniejszym artykule zostało przedstawione ryzyko związane z nabyciem spadku w prawie rzymskim. Bowiem w prawie rzymskim nabycie spadku mogło nieść ze sobą nie tylko polepszenie sytuacji majątkowej spadkobiercy, ale także jego zubożenie. Negatywne konsekwencje związane z nabyciem spadku mogły występować zarówno dla samego spadkobiercy, jak i wierzycieli spadkodawcy, a także wierzycieli spadkobiercy. Ryzyko pogorszenia sytuacji majątkowej spadkobiercy będące wynikiem odpowiedzialności za długi spadkowe występowało zwłaszcza przy hereditas damnosa, czyli spadku szkodliwym nadmiernie obciążonym długami. Jednak zubożenie mogło nastąpić nie tylko po stronie spadkobierców, ale również wierzycieli spadkodawcy. Taka sytuacja miała miejsce przy tzw. hereditas suspecta, czyli spadku zadłużonym, przy którym dziedzic jest podejrzewany o celowe zadłużanie swojego majątku, aby nie być w stanie zaspokoić wierzycieli spadkowych. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject consequences of inheritance acquisition pl_PL.UTF-8
dc.subject heir pl_PL.UTF-8
dc.subject hereditas damnosa pl_PL.UTF-8
dc.subject hereditas suspecta pl_PL.UTF-8
dc.subject Roman law pl_PL.UTF-8
dc.subject skutki nabycia spadku pl_PL.UTF-8
dc.subject spadkobierca pl_PL.UTF-8
dc.subject hereditas damnosa pl_PL.UTF-8
dc.subject hereditas suspecta pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo rzymskie pl_PL.UTF-8
dc.title Hereditas damnosa – hereditas suspecta the risk of inheritance acquisition in Roman law pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2019.27.18


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje