Repozytorium UR

Procuratores – imperial agents or curators’ assistants?

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kamińska, Renata
dc.date.accessioned 2020-04-22T10:12:37Z
dc.date.available 2020-04-22T10:12:37Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 27/2019, s. 62–71 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5415
dc.description.abstract For the first time procuratores aquarum were nominated by Emperor Claudius. Their main task was to help curators to perform their duties. Together with them, prosecutors supervised the distribution of public water in Rome. In fact, the real purpose of establishing the office of procuratores aquarum was to exercise control over the activities of curatores aquarum. This was due to Claudius’ attempt to limit the role of the Senate whose representatives held the procuratores offices. However, Frontinus in his treatise De aquaeductu urbis Romae as a rule accused them of fraud and various abuses they committed during the mandate. This shows that Claudius’ aim for this office was not fully realized. Procuratores were more likely to be remembered as public water thieves than curators. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Po raz pierwszy procuratores aquarum zostali powołani przez cesarza Klaudiusza. Ich głównym zadaniem było pomaganie kuratorom w wypełnianiu przez nich ich obowiązkow. Wraz z nimi prokuratorzy nadzorowali dystrybucję wody publicznej na terenie Rzymu. Jednak prawdziwym celem utworzenia urzędu procuratores aquarum było sprawowanie przez nich kontroli nad działalnością curatores aquarum. Wynikało to z dążenia Klaudiusza do ograniczenia roli senatu, którego przedstawiciele sprawowali urzędy prokuratorskie. Jednak Frontinus w swoim traktacie De aquaeductu urbis Romae oskarżał ich o kradzieże i różne inne nadużycia, które pełnili w czasie kadencji. To pokazuje, że cel, jaki nadał temu urzędowi Klaudiusz, nie do końca został zrealizowany. Prokuratorzy bowiem dali się raczej zapamiętać jako złodzieje wody publicznej niż pomocnicy kuratorów. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject procuratores aquarum pl_PL.UTF-8
dc.subject curatores aquarum pl_PL.UTF-8
dc.subject public water pl_PL.UTF-8
dc.subject woda publiczna pl_PL.UTF-8
dc.title Procuratores – imperial agents or curators’ assistants? pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2019.27.6


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje