Repozytorium UR

Decision of president to grant amnesty – theoretical and practical issues in Slovak Republic

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Dobrovičová, Gabriela
dc.date.accessioned 2020-04-22T09:29:35Z
dc.date.available 2020-04-22T09:29:35Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 27/2019, s. 31–38 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5412
dc.description.abstract The author deals with the regular presidential competence to grant amnesty and its constitutional regulation in the law of Slovak republic. Since revoking amnesty decision is problematic and it is not generally accepted by law, practice or prevailing legal opinion, she focuses on analysis of the “Mečiar’s amnesties” annulment in Slovak republic. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Autorka zajmuje się regularnymi kompetencjami prezydenckimi do udzielania amnestii i jej konstytucyjnymi przepisami w prawie Republiki Słowackiej. Ponieważ cofnięcie decyzji o amnestii jest problematyczne i nie jest ogólnie akceptowane przez prawo, praktykę lub obowiązującą opinię prawną, skupia się na analizie stwierdzenia nieważności „amnestii Mečiara” w Republice Słowackiej. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Slovak republic pl_PL.UTF-8
dc.subject presidential competence pl_PL.UTF-8
dc.subject amnesty pl_PL.UTF-8
dc.subject constitutional regulation pl_PL.UTF-8
dc.subject Republika Słowacka pl_PL.UTF-8
dc.subject kompetencje prezydenta pl_PL.UTF-8
dc.subject amnesta pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo konstytucyjne pl_PL.UTF-8
dc.title Decision of president to grant amnesty – theoretical and practical issues in Slovak Republic pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2019.27.3


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje