Repozytorium UR

Діяльність римських юристів як основа розвитку європейського інституту адвокатури в Україні

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koval, Andriy
dc.date.accessioned 2020-04-15T09:18:50Z
dc.date.available 2020-04-15T09:18:50Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 26/2019, s. 92–102 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5394
dc.description.abstract W artykule przedstawiono historię powstania współczesnego modelu adwokatury na Ukrainie, w tym na ziemiach zachodnioukraińskich, na przełomie XIX i XX w. Autor twierdzi, że rozwój Adwokatury Ukraińskiej jest integralną częścią rozwoju rzymskiego modelu adwokatury we współczesnej Europie. Podczas pozostawania zachodnich ziem ukraińskich pod rządami Austro-Węgier znaczący wkład w proces rozwoju adwokatury mieli ówcześni prawnicy, którzy jednocześnie byli czołowymi naukowcami, politykami i mężami stanu. Udział na przełomie XIX i XX w. znanych ukraińskich prawników wpłynął na powstanie państwa ukraińskiego w latach 1917–1920. Przeanalizowano działalność studenckich środowisk prawniczych, klubów, a także Związku Prawników Ukraińskich i ich miejsce w rozwoju modelu adwokatury Ukrainy. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The scientific research highlights the history of the formation of the modern Аdvocacy in Ukraine, including in the western Ukrainian lands at the end of the 19th and the beginning of the 20th century. The author argues that the development of the Ukrainian Advocacy is an integral part of the development of the Roman Advocacy in modern Europe. Undeniably, during the stay of the western Ukrainian lands under Austro-Hungarian rule, the contribution of lawyers, which at the same time were leading scientists, politicians and statesmen in the process of development of the Advocacy, is significant. The active social, political and scientific participation of well-known Ukrainian lawyers in the late 19th and early 20th centuries influenced the formation of the Ukrainian state in the years 1917–1920. The article analyzes the activities of student legal circles, clubs, as well as “Union of Ukrainian Lawyers” and their place in the history of the Advocacy in Ukraine. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso ukr pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject prawnicy rzymscy pl_PL.UTF-8
dc.subject adwokatura pl_PL.UTF-8
dc.subject Związek Prawników Ukraińskich pl_PL.UTF-8
dc.subject ochrona klientów pl_PL.UTF-8
dc.subject Roman lawyers pl_PL.UTF-8
dc.subject advocacy pl_PL.UTF-8
dc.subject Union of Ukrainian Lawyers pl_PL.UTF-8
dc.subject protection of clients pl_PL.UTF-8
dc.title Діяльність римських юристів як основа розвитку європейського інституту адвокатури в Україні pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2019.26.7


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje