Repozytorium UR

Air pollution, prevention and control methods - the need for change seen by young people

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Soler Segovia, David
dc.contributor.author Kostecka, Joanna
dc.date.accessioned 2019-06-27T10:45:40Z
dc.date.available 2019-06-27T10:45:40Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 2 (2018), s. 131–140 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4710
dc.description.abstract Air pollution is a major problem nowadays, due to its importance as a source of other environmental problems, such as global warming and climate change, as well as their impact on worldwide health. Different studies support that this situation can be turned around, by applying diverse actions at different scales; individual, industrial and governmental. The exemplary programmes presented in this paper can be easily adapted by the interested and with their help education for sustainable development (including activities for clean air), can be implemented, similarly to the Faculty of Biology and Agriculture at the University of Rzeszów. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Zanieczyszczenie powietrza jest obecnie poważnym problemem, ze względu na jego znaczenie jako źródła innych problemów środowiskowych, takich jak globalne ocieplenie i zmiany klimatu, a także ich wpływ na zdrowie na całym świecie. Badania potwierdzają, że można odwrócić tę sytuację, stosując działania w różnych skalach; indywidualnej, przemysłowej i rządowej. Przykładowe programy przedstawione w opracowaniu mogą być łatwo zaadaptowane przez zainteresowanych, a przy ich pomocy można wdrożyć edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju (z uwzględnieniem działań na rzecz czystego powietrza), podobnie jak na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject air pollution pl_PL.UTF-8
dc.subject sustainable development pl_PL.UTF-8
dc.subject prevention pl_PL.UTF-8
dc.subject control pl_PL.UTF-8
dc.subject educational programmes pl_PL.UTF-8
dc.subject zanieczyszczenie powietrza pl_PL.UTF-8
dc.subject zrównoważony rozwój pl_PL.UTF-8
dc.subject zapobieganie pl_PL.UTF-8
dc.subject kontrola pl_PL.UTF-8
dc.subject programy edukacyjne pl_PL.UTF-8
dc.title Air pollution, prevention and control methods - the need for change seen by young people pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2018.22.2.16
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje