Repozytorium UR

Działalność gospodarcza a postawy wobec środowiska przyrodniczego rolników z uzdrowiskowej gminy Iwonicz Zdrój

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pisarek, Marta
dc.contributor.author Lechowska, Jadwiga
dc.contributor.author Czerniakowski, Zbigniew W.
dc.contributor.author Topczewska, Jadwiga
dc.contributor.author Kędzierska, Urszula
dc.date.accessioned 2019-06-27T10:36:08Z
dc.date.available 2019-06-27T10:36:08Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 2 (2018), s. 125–129 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4709
dc.description.abstract Celem badań była ocena działalności gospodarczej rolników prowadzących produkcję rolną na ternie gminy Iwonicz Zdrój w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wszyscy ankietowani rolnicy wiedzą o uzdrowiskowym charakterze gminy, nie mniej jednak nikt z badanych nie wiedział o ograniczeniach formalno-prawnych wynikających z specyficznego charakteru gminy. Wiek rolników nie wpływał na sposób gospodarowania oraz poziom ich zainteresowania tematyką ekologiczną. Rolnicy ograniczali się do przestrzegania zasad Kodeksu Dobrej Praktyki, natomiast nie byli zainteresowani działaniami ekologicznymi wymagającymi od nich poniesienia nakładów finansowych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of the research was to assess the economic activity of farmers conducting agricultural production in the area of the Iwonicz Zdrój commune in the context of sustainable development. All of the surveyed farmers know about the spa character of the commune, but none of the respondents knew about the formal and legal limitations resulting from the specific character of the commune. The age of farmers did not affect the way of farming and the level of their interest in ecological issues. Farmers limited themselves to observing the principles of the Code of Good Practice, while they were not interested in ecological activities that required them to incur financial expenses. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject produkcja rolna pl_PL.UTF-8
dc.subject obszary cenne przyrodniczo pl_PL.UTF-8
dc.subject świadomość ekologiczna pl_PL.UTF-8
dc.subject agricultural production pl_PL.UTF-8
dc.subject valuable natural areas pl_PL.UTF-8
dc.subject ecological awareness pl_PL.UTF-8
dc.title Działalność gospodarcza a postawy wobec środowiska przyrodniczego rolników z uzdrowiskowej gminy Iwonicz Zdrój pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2018.22.2.15
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje