Repozytorium UR

Badanie świadomości prośrodowiskowej studentów w zakresie wybranych elementów gospodarki odpadami

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Janora, Kinga Jowita
dc.contributor.author Garczyńska, Mariola
dc.contributor.author Pączka, Grzegorz
dc.date.accessioned 2019-06-27T07:42:10Z
dc.date.available 2019-06-27T07:42:10Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 2 (2018), s. 27–34 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4697
dc.description.abstract Gospodarka odpadami w Polsce jest uregulowana wieloma przepisami prawnymi i w znacznym stopniu oddziałuje na codzienne życie obywateli, między innymi skłaniając ich do segregacji wytwarzanych przez siebie odpadów. Właściwa segregacja odpadów jest bardzo ważnym elementem gospodarki odpadami bo pozwala osiągać wysoki poziom ich przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu. Przeprowadzone badanie ankietowe online analizowało świadomość studentów wybranych uczelni zamieszkałych w domach studenckich w zakresie postępowania z odpadami. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Waste management of Poland is regulated by many legal provisions and has a significant impact on the daily life of citizens, leading them to segregate municipal waste. A very important aspect of waste management is proper segregation of waste that will allow a high level of recycling and preparation for re-use. It is therefore necessary to create a municipal waste management system in which everyone would participate actively. The conducted online questionnaire survey analyzed the awareness of students of selected universities residing in dormitories regarding waste management. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject odpady pl_PL.UTF-8
dc.subject segregacja pl_PL.UTF-8
dc.subject przygotowanie odpadów pl_PL.UTF-8
dc.subject ankieta pl_PL.UTF-8
dc.subject waste pl_PL.UTF-8
dc.subject segregation pl_PL.UTF-8
dc.subject waste preparation pl_PL.UTF-8
dc.subject questionary pl_PL.UTF-8
dc.title Badanie świadomości prośrodowiskowej studentów w zakresie wybranych elementów gospodarki odpadami pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2018.22.2.3
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje