Leszek Gawor, „Ekoszkice”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, ss. 220

Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Kutyła, Damian
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 3(8)/2018, s. 143–146