Repozytorium UR

Contemporary problems of historical parks in Lublin Province

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Trzaskowska, Ewa
dc.contributor.author Adamiec, Paweł
dc.date.accessioned 2019-02-08T11:50:16Z
dc.date.available 2019-02-08T11:50:16Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation TOPIARIUS. Studia krajobrazowe nr 7/2018, s. 67–79 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2449-9595
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4328
dc.description.abstract Historic parks form a space with huge cultural, natural and functional potential, affecting to the functioning of agglomerations and little towns. In this study we made a penetrating analysis of historical data, and natural, functional, spatial and compositional aspects of parks in Lublin province, indicating to the scope of respect for the place of tradition. Our findings and results may be helpful in the forming of historical parks. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Zabytkowe parki stanowią przestrzeń o ogromnym potencjale kulturowym, przyrodniczym i użytkowym, wpływając na funkcjonowanie dużych aglomeracji, jak i miasteczek. W artykule, analizie poddano dane historyczne oraz aspekty przyrodnicze, funkcjonalno-przestrzenne i kompozycyjne parków Lubelszczyzny, wskazując na zakres obecnego poszanowania dla tradycji miejsca. Ustalenia i wyniki uzyskane podczas badań mogą stanowić pomoc w kierunkach kształtowania przestrzeni parków historycznych. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Zakład Architektury Krajobrazu, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject parks pl_PL.UTF-8
dc.subject green areas pl_PL.UTF-8
dc.subject revaluation pl_PL.UTF-8
dc.subject Lublin province pl_PL.UTF-8
dc.subject parki pl_PL.UTF-8
dc.subject tereny zieleni pl_PL.UTF-8
dc.subject rewaloryzacja pl_PL.UTF-8
dc.subject Lubelszczyzna pl_PL.UTF-8
dc.title Contemporary problems of historical parks in Lublin Province pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/topiarius.2018.7.5
dc.identifier.eissn 2543-926X


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje