Repozytorium UR

Rural construction law and regulations in the Kamienna Valley from the 19th century till 1961. Part I

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Schäfer, Bernadeta
dc.date.accessioned 2018-12-13T10:06:11Z
dc.date.available 2018-12-13T10:06:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation TOPIARIUS. Studia krajobrazowe nr 6/2018, s. 25–46 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2449-9595
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4219
dc.description.abstract The first part of the paper is devoted to the regulations concerning rural construction in the Valley of Kamienna River from the beginning of the 19th century till the end of the First World War. In this period, the regulations that were probably of the greatest importance were issued by the Governmental Commission of Revenue and Treasury of the Sandomierskie Province, which were binding for the villages of government estate. Research into the forms and technical solutions in the constructions from the second half of the nineteenth century, supported by archival documents prove that some aspects of these provisions were closely observed, while implementing others faced considerable difficulties. Unambiguous determination of the extent to which these regulations affected the development of the rural construction of the region is not possible due to the small number of preserved objects from the period preceding their introduction. Certainly, the existence of objects meeting the requirements of these regulations can be confirmed from the moment they became binding. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Pierwsza część artykułu poświęcona jest przepisom dotyczącym budownictwa wiejskiego, które obowiązywały w regionie doliny rzeki Kamiennej od początku XIX wieku do końca pierwszej wojny światowej. W okresie tym bodajże, największe znaczenie miały przepisy wydane przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu Województwa Sandomierskiego obowiązujące we wsiach dóbr rządowych. Badania form oraz rozwiązań technicznych budynków z drugiej połowy XIX wieku, wsparte dokumentami archiwalnymi dowodzą, iż niektórych aspektów tych przepisów przestrzegano starannie, podczas gdy przeforsowanie innych, napotykało na duże trudności. Jednoznaczne określenie, do jakiego stopnia przepisy te wpłynęły na rozwój budownictwa wiejskiego regionu, nie jest możliwe ze względu na niewielką ilość zachowanych obiektów z okresu poprzedzającego ich wprowadzenie. Z pewnością jednak potwierdzić można występowanie obiektów odpowiadających wymogom tychże przepisów, począwszy od momentu ich obowiązywania. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Zakład Architektury Krajobrazu, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject construction law pl_PL.UTF-8
dc.subject village design pl_PL.UTF-8
dc.subject the Staropolski Industrial District pl_PL.UTF-8
dc.subject the Świętokrzyskie Mountains pl_PL.UTF-8
dc.subject the Kamienna Valley pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo budowlane pl_PL.UTF-8
dc.subject urządzenie wsi pl_PL.UTF-8
dc.subject Staropolski Okręg Przemysłowy pl_PL.UTF-8
dc.subject Góry Świętokrzyskie pl_PL.UTF-8
dc.subject Dolina Kamiennej pl_PL.UTF-8
dc.title Rural construction law and regulations in the Kamienna Valley from the 19th century till 1961. Part I pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/topiarius.2018.6.3
dc.identifier.eissn 2543-926X


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje