Repozytorium UR

POJĘCIE WZORU PRZEMYSŁOWEGO I PRZESŁANKI JEGO OCHRONY

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ziółkowski, Michał
dc.date.accessioned 2014-06-20T06:31:30Z
dc.date.available 2014-06-20T06:31:30Z
dc.date.issued 2014-06-20
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/399
dc.description.abstract Celem artykułu jest analiza pojęcia wzoru przemysłowego, które występuje w ustawie – Prawo własności przemysłowej, zakresu przyznawanej ochrony oraz ograniczeń w możliwości uzyskania prawa z rejestracji. Artykuł ten odnosi się także do przesłanek ochrony wzoru przemysłowego, czyli nowości, indywidualnego charakteru oraz widoczności. This article aims to analyze the concept and definition of industrial design, under the industri-al property act, the scope of protection and restrictions regarding obtaining the right of registration. The article also refers to conditions for the protection of the industrial design, i.e. novelty, individ-ual character and visibility. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject wzór przemysłowy pl_PL.UTF-8
dc.subject ochrona zewnętrznej postaci produktu
dc.subject nowość
dc.subject indywidualny charakter
dc.subject postać wytworu
dc.subject widoczność
dc.subject industrial design
dc.subject protection of the product’s appearance
dc.subject novelty
dc.subject individual character
dc.subject visibility
dc.subject appearance of a product
dc.title POJĘCIE WZORU PRZEMYSŁOWEGO I PRZESŁANKI JEGO OCHRONY pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative DEFINITION AND GROUNDS OF PROTECTION OF THE INDUSTRIAL DESIGN pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje