Repozytorium UR

ROZWAŻANIA NA TEMAT DOPUSZCZALNOŚCI ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ludera-Ruszel, Agata
dc.date.accessioned 2014-06-20T06:14:38Z
dc.date.available 2014-06-20T06:14:38Z
dc.date.issued 2014-06-20
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/392
dc.description.abstract Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie o dopuszczalność zatrudniania na podstawie umowy o pracę członka jednoosobowego zarządu, będącego jedynym wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki kapitałowej. Wątpliwości, jakie w tym zakresie pojawiają się w doktrynie i w orzecznictwie, koncentrują się wokół dwóch problemów. Po pierwsze, kwalifikacji takich umów jako „czynności z samym sobą”, w tym zawartych dla pozoru lub celem obejścia przepisów prawa. Po drugie, występowania w takim przypadku wszystkich istotnych elementów stosunku pracy, wskazanych w art. 22 §1 k.p. The aim of the article is to find the aswer to the question of the admissibility of employment of executive board members in the companies with only one partner. Any doubts on this point focus on two issues. Firstly, the recognition of such contracts as concluded „with themselves”, as well as reached under the pretext or with the intention to circumvent the law. Secondly, the oc-curance in this case all those elementes that are essencial for the employment contract, which are indicated in the article 22 par. 1 of The Labour Code. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject umowa o pracę pl_PL.UTF-8
dc.subject stosunek pracy
dc.subject członek zarządu
dc.subject employment contrach
dc.subject employment relationship
dc.subject member of executive board
dc.title ROZWAŻANIA NA TEMAT DOPUSZCZALNOŚCI ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative THE ISSUE OF EMPLOYMENT OF EXECUTIVE BOARD MEMBERS IN THE COMPANIES WITH ONLY ONE PARTNER pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje