Repozytorium UR

Afera taśmowa z 2014 roku jako przykład politycznego podziału w mediach – studium przypadku

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Popielec, Dominika
dc.date.accessioned 2018-05-10T13:11:43Z
dc.date.available 2018-05-10T13:11:43Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Polityka i Społeczeństwo nr 4(15)/2017, s. 71–81 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1732-9639
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3546
dc.description.abstract The aim of the article was to present the attitude of the media in Poland towards the outbreak of one of the most notorious political scandals of recent years. The subject matter of the analysis was the following: politicians' positions against the disclosed „Tape Scandal” presented via the media; the attitude of the Polish media towards this political scandal and the „heroes” of this affair; evaluation of the weekly Wprost's activity. The following research methods were used in the study: analysis of the content of selected media reports focusing on „Tape Scandal”, comparative method and case study. As a result of the analysis of the content of the weekly press, it was verified that the „Tape Scandal” of 2014 caused a political division in the media. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject scandal pl_PL.UTF-8
dc.subject media pl_PL.UTF-8
dc.subject division pl_PL.UTF-8
dc.subject politics pl_PL.UTF-8
dc.subject crisis pl_PL.UTF-8
dc.title Afera taśmowa z 2014 roku jako przykład politycznego podziału w mediach – studium przypadku pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The tape scandal in 2014 as an example of political division in the media – a case study pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/polispol.2017.4.6


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje