Repozytorium UR

Roślinność składowisk odpadów komunalnych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Grych, Monika
dc.contributor.author Jurczyk, Łukasz
dc.contributor.author Koc-Jurczyk, Justyna
dc.date.accessioned 2018-02-26T09:02:07Z
dc.date.available 2018-02-26T09:02:07Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 1 (2018), s. 19–26 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3360
dc.description.abstract Celem pracy było przedstawienie warunków i możliwości fitoremediacji składowisk odpadów komunalnych. Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych stanowi w Polsce duży problem, dotyczący dużej ilości obiektów o niewielkiej powierzchni, pełniących dotąd funkcje lokalnych składowisk, oraz kolejnych zamykanych kwater na dużych regionalnych instalacjach. Rekultywacja biologiczna jest niezbędną częścią przywracania terenów składowisk do środowiska, jednak w przypadku tego typu obiektów nie zawsze kończy się powodzeniem, z powodu obecności niekorzystnych produktów składowania, przygotowania podłoża lub nieprawidłowego doboru gatunków. W pracy podsumowano podstawowe zasady wprowadzania roślinności na teren składowisk odpadów komunalnych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The purpose of this work was to present the conditions and possibilities of phytoremediation of municipal waste landfills. Reclamation of municipal waste landfills states a serious problem in Poland, involving a large number of objects of small area, previously operated as local municipal landfills, and also, successively closed ofquarters on main, regional installations. Biological reclamation is an indispensable part of restoring landfill sites to the environment, however, in the case of this type of objects, it does not always succeed, due to the presence of unfavorable products of waste bioconversion, inproper substrate preparation or incorrect selection of species. The paper summarizes the basic principles of introducing vegetation onto municipal landfill. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject składowiska odpadów komunalnych pl_PL.UTF-8
dc.subject rekultywacja terenów zdegradowanych pl_PL.UTF-8
dc.subject fitoremediacja pl_PL.UTF-8
dc.subject rekultywacja biologiczna pl_PL.UTF-8
dc.subject municipal waste landfills pl_PL.UTF-8
dc.subject reclamation of degraded land pl_PL.UTF-8
dc.subject fitoremediation pl_PL.UTF-8
dc.subject biological reclamation pl_PL.UTF-8
dc.title Roślinność składowisk odpadów komunalnych pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2018.22.1.3
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje