UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA – AKTUALNY I PRZYSZŁY WPŁYW NA PRAWO POLSKIE I POLSKĄ GOSPODARKĘ

Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
PYKA, MICHAŁ
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego