Unia Gospodarcza i Walutowa – aktualny i przyszły wpływ na prawo polskie i polską gospodarkę

Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Pyka, Michał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego