Zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce

Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Siuta-Tokarska, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W publikacji „Zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce” przedstawiono zarys problemu dotyczący potencjału i konkurencyjności technologicznej w organizacji oraz dokonano zestawienia danych statystycznych przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej (UE), odnoszących się do ich poziomu nowoczesności technologicznej. Artykuł ma charakter poznawczo-syntetyzujący, którego ideą jest wskazanie na sytuację przedsiębiorstw sektora MŚP wysokich technologii w Polsce w odniesieniu do takich przedsiębiorstw w wybranych krajach UE.
The publication entitled “The advancement of technology in SMEs sector in Poland” presents an outline of the problem concerning potential and technological competitiveness of the organization. Also a juxtaposition of statistical data concerning the Polish SME sector enterprises and some chosen EU countries has been made. This juxtaposition refers mainly to their technological modernity level. The cognitive aim of the article is to point to the situation of technologically advanced SME in Poland comparing them to the enterprises of the same sector operating in some chosen countries in the European Union.
Opis
Słowa kluczowe
przedsiębiorstwa , sektor MŚP , zaawansowanie technologiczne , potencjał technologiczny , konkurencyjność technologiczna , enterprises , SMEs sector , technological advancements , technological potential , technological competitiveness
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 50(2)/2017, s. 241–255