Single jako nowy styl życia, współczesne formy relacji międzyludzkich

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Markowska-Gos, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W społeczeństwie ponowoczesnym można mówić o intensyfikacji nowego stylu życia rodzinnego – zjawisku singli. Powstaje zasadnicze pytanie, czy jest ono wynikiem subiektywnego wyboru jednostki, czy też w jakimś stopniu konieczności – braku partnera i oczekiwania na prawdziwą miłość. Odpowiedzi na to można doszukiwać się m.in. na portalach randkowych przeznaczonych dla tej kategorii osób. Stanowi to zasadniczy cel niniejszego artykułu.
In postmodern society we can define an intensification of new family lifestyle – phenomenon of single people. Here comes the main question, is it the result of subjective choice or is it necessity – lack of partner and waiting for true love. We can search for answer on dating portals and this is the main aim of this article.
Opis
Słowa kluczowe
single , społeczeństwo ponowoczesne , portale społecznościowe , kontakty międzyludzkie , single people , postmodern society , social portals , interpersonal communication
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 4 (2016), s. 158–180