Repozytorium UR

Analfabetyzm aksjologiczny. Określenie problematyki

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Furmanek, Waldemar
dc.date.accessioned 2017-06-28T09:40:13Z
dc.date.available 2017-06-28T09:40:13Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 4 (2016), s. 85–114 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2639
dc.description.abstract Spośród wielu rodzajów analfabetyzmu został omówiony analfabetyzm aksjologiczny. Jest on formą analfabetyzmu kulturowego. Określają go: poziom wiedzy aksjologicznej, wrażliwość aksjologiczna, poziom kompetencji językowych. Przykładową ilustracją jest analfabetyzm miłości. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Of the many types of illiteracy I discuss illiteracy axiological. It is a form of cultural illiteracy. They define it: the level of knowledge axiological sensibility axiological level of language competence. An example is illustrated illiteracy love. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject alfabetyzm pl_PL.UTF-8
dc.subject analfabetyzm pl_PL.UTF-8
dc.subject aksjologia pl_PL.UTF-8
dc.subject dojrzałość aksjologiczna pl_PL.UTF-8
dc.subject daltonizm aksjologiczny pl_PL.UTF-8
dc.subject banalizowanie wartości pl_PL.UTF-8
dc.subject miłość pl_PL.UTF-8
dc.subject godność pl_PL.UTF-8
dc.subject literacy pl_PL.UTF-8
dc.subject illiteracy pl_PL.UTF-8
dc.subject axiology pl_PL.UTF-8
dc.subject maturity axiological pl_PL.UTF-8
dc.subject blindness axiological pl_PL.UTF-8
dc.subject trivializing values pl_PL.UTF-8
dc.subject love pl_PL.UTF-8
dc.subject dignity pl_PL.UTF-8
dc.title Analfabetyzm aksjologiczny. Określenie problematyki pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Axiological illiteracy. Determination of issues pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2016.4.6
dc.identifier.eissn 2544-1205


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje