Repozytorium UR

Sieć szkół niemiecko-żydowskich w Galicji w latach 1774–1873. Uwarunkowania i dynamika rozwoju

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pelczar, Roman
dc.date.accessioned 2017-06-28T08:40:20Z
dc.date.available 2017-06-28T08:40:20Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 4 (2016), s. 13–40 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2635
dc.description.abstract Przedmiotem analiz zawartych w artykule jest kształtowanie się sieci państwowych (ludowych) szkół dla ludności żydowskiej mieszkającej w Galicji w latach 1774–1873. Badany przedział czasowy zamyka cały okres ich istnienia. W artykule scharakteryzowano austriacką politykę oświatową oraz żydowskie szkolnictwo wyznaniowe w początkach czasów galicyjskich. Przedstawiono też uwarunkowania funkcjonowania żydowskiego szkolnictwa ludowego na przełomie XVIII/XIX w. i sieć żydowskich szkół ludowych. Ukazano także działania na rzecz odbudowy szkolnictwa żydowskiego w XIX w. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article analyses creating the chain of national schools for Jewish people living in Galicia in 1774–1873. Described years enclose time of its existence. In this article, the author characterized Austrian educational politics and Jewish education at the beginning of Galicia existence. Conditions of functioning Jewish education in XVII/XIX century and Jewish folk schools in this time was also presented in this text. The author showed also ways of reconstruction of Jewish education in XIX century. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject szkolnictwo w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.subject szkolnictwo w Galicji pl_PL.UTF-8
dc.subject Żydzi w Galicji pl_PL.UTF-8
dc.subject szkolnictwo żydowskie w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.subject szkolnictwo żydowskie w Galicji pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja Żydów w Galicji pl_PL.UTF-8
dc.subject szkolnictwo we Lwowie pl_PL.UTF-8
dc.subject education in Poland pl_PL.UTF-8
dc.subject education in Galicia pl_PL.UTF-8
dc.subject Jews in Galicia pl_PL.UTF-8
dc.subject Jewish education in Poland pl_PL.UTF-8
dc.subject Jewish education in Galicia pl_PL.UTF-8
dc.subject education in Lviv pl_PL.UTF-8
dc.title Sieć szkół niemiecko-żydowskich w Galicji w latach 1774–1873. Uwarunkowania i dynamika rozwoju pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative German-jewish schools in Galicia in 1774–1873. Conditions and development dynamics pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2016.4.2
dc.identifier.eissn 2544-1205


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje