Repozytorium UR

Autoimmune pancreatitis mimicking malignant pancreatic tumor in 79-year-old patient – a case report

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Partyka, Mariusz
dc.contributor.author Jednakiewicz, Mariusz
dc.contributor.author Staroń, Robert
dc.contributor.author Gutkowska, Dorota
dc.contributor.author Gutkowski, Krzysztof
dc.date.accessioned 2017-06-21T09:05:32Z
dc.date.available 2017-06-21T09:05:32Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Medical Review T. 14, z. 3 (2016), s. 324–330 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-6761
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2589
dc.description.abstract Autoimmune pancreatitis, (AIP) is a rare inflammatory disease of this organ distinguished by a specific clinical course and a good response to glucocorticosteroids. The disease may be limited to the pancreas itself or be part of a multi-organ autoimmune inflammatory process. The basis of diagnosis are radiological image techniques, enabling the location of organ changes, and endoscopic ultrasound examination, giving the possibility of material collection for cytological examination, supplemented by determination of the concentration of G4 subclass immunoglobulins. We report a case of autoimmune pancreatitis mimicking malignant tumor of this organ in a 79- year-old male patient. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Autoimmunologiczne zapalenie trzustki (autoimmune pancreatitis, AIP) to rzadka choroba zapalna tego narządu wyróżniająca się specyficznym przebiegiem klinicznym i dobrą reakcją na glikokortykoterapię. Schorzenie może ograniczać się do samej trzustki lub stanowić część wielonarządowego autoimmunizacyjnego procesu zapalnego. Podstawę diagnostyki stanowią radiologiczne techniki obrazowe pozwalające na lokalizację zmian narządowych oraz badanie endosonograficzne dające możliwość pobrania materiału do badania cytologicznego, uzupełnione o oznaczenie stężenia immunoglobulin podklasy G4. Przedstawiamy przypadek autoimmunologicznego zapalenia trzustki imitującego zmianę rozrostową tego narządu u 79-letniego mężczyzny. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject autoimmune pancreatitis pl_PL.UTF-8
dc.subject pancreatic tumor pl_PL.UTF-8
dc.subject IgG4 pl_PL.UTF-8
dc.subject autoimmunologiczne zapalenie trzustki pl_PL.UTF-8
dc.subject nowotwór trzustki pl_PL.UTF-8
dc.title Autoimmune pancreatitis mimicking malignant pancreatic tumor in 79-year-old patient – a case report pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Autoimmunologiczne zapalenie trzustki imitujące zmianę rozrostową trzustki u 79-letniego mężczyzny – opis przypadku pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/medrev.2016.3.7


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje