Repozytorium UR

Ochrona karna praw pacjenta

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jacek, Anna
dc.contributor.author Ożóg, Katarzyna
dc.date.accessioned 2017-06-13T08:44:09Z
dc.date.available 2017-06-13T08:44:09Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 19/2016, s. 50–64 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2552
dc.description.abstract Podstawą odpowiedzialności karnej personelu medycznego są przepisy Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. Odpowiedzialność ta obejmuje czyny skierowane przeciwko dobrom szczególnie chronionym jak życie lub zdrowie człowieka. Konsekwencjami naruszenia tych dóbr mogą być kary grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. W artykule została omówiona problematyka związana ze wskazaniem i opisaniem instrumentów ochrony praw pacjenta na gruncie prawa karnego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Provisions of the penal code are a base of the criminal liability of the medical staff from 6 June 1997. This responsibility includes acts directed against goods as particularly protected as the life or the health of the man. Penalties can be consequences of breaking into these goods: of the fine, the restriction or the imprisonment. The article included issues associated with pointing and describing instruments of the protection of patient's rights and based on the criminal law. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject odpowiedzialność karna pl_PL.UTF-8
dc.subject kodeks karny pl_PL.UTF-8
dc.subject przestępstwo pl_PL.UTF-8
dc.subject criminal liability pl_PL.UTF-8
dc.subject the penal code pl_PL.UTF-8
dc.subject the crime pl_PL.UTF-8
dc.title Ochrona karna praw pacjenta pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2016.19.4


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje