Repozytorium UR

Základné zásady trestnej zodpovednosti

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ferenčíková, Simona
dc.date.accessioned 2017-06-13T08:38:33Z
dc.date.available 2017-06-13T08:38:33Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 19/2016, s. 36–49 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2551
dc.description.abstract Autor artykułu koncentruje się na analizie podstawowych zasad prawa karnego materialnego, na których zbudowane jest pojęcie odpowiedzialności karnej. Omawia poszczególne zasady, czyli zasadę odpwiedzialności za naruszenie nietykalności osob, zasadę nullum crimen sine lege oraz zasadę ne bis in idem. Określa ich naturę oraz zwraca uwagę na ich znaczenie legislacyjne. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The author of the article focused on the analysis of the basic principles of substantive criminal law, in which is built the concept of criminal liability. The principles collectively entitled as the principles of criminal responsibility include the principle of responsibility only in the meaning of culpable illegal activities, the principle of natural persons responsibility, the principle of nullum crimen sine lege and the principle of ne bis in idem. Characterized by nature of the principles, the author has pointed on their cognitive, application, interpretative and a legislative importance. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso slk pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject zasady pl_PL.UTF-8
dc.subject odpowiedzialność pl_PL.UTF-8
dc.subject karny pl_PL.UTF-8
dc.subject the basic pl_PL.UTF-8
dc.subject principles pl_PL.UTF-8
dc.subject criminal pl_PL.UTF-8
dc.subject responsibility pl_PL.UTF-8
dc.title Základné zásady trestnej zodpovednosti pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2016.19.3


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje