Repozytorium UR

Zastosowanie „actio de peculio” z powodu „filiae familias” w okresie pryncypatu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ejankowska, Elżbieta
dc.date.accessioned 2017-06-13T08:31:48Z
dc.date.available 2017-06-13T08:31:48Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 19/2016, s. 23–35 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2550
dc.description.abstract Zastosowanie „actio de peculio” z powodu „filiae familias” w okresie pryncypatu nie jest zagadnieniem często poruszanym w literaturze przedmiotu. Skarga ta należała do powództw o charakterze dodatkowym, których celem było rozciągnięcie odpowiedzialności na zwierzchników familijnych i właścicieli niewolników za zobowiązania kontraktowe osób im podległych. Jakkolwiek zarówno w „Instytucjach” Gaiusa (G.4,69–4,77), jaki i w formule skargi zamieszczonej w rekonstrukcji edyktu pretorskiego zredagowanego przez O. Lenela nie są wymienione osoby płci żeńskiej, z innych tekstów źródłowych wynika, że powództwo to mogło być stosowane ze względu na działalność gospodarczą, którą córki rodziny prowadziły w oparciu o „peculium”. „Actio de peculio”, w odniesieniu do zamężnej córki podległej władzy ojcowskiej, spełniała też inną rolę – była odpowiednikiem „actio rerum amotarum”. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The application of actio de peculio due to filiae familias – in the principate period – is not an often discussed topic in literature. This claim was one of additional actions, the aim of which was to include the family superiors and owners of slaves in the responsibility for contractual obligations. Not only in Gaius Institutions (G.4,69–4,77), but also in the formula of the claim of the reconstruction of the praetorian edict written by. O Lenel, no feminine persons are included. However, it arises from other sources that this action could have been applied due to business activity of daughters, which was performed on the basis of “peculium”. “Actio de peculio” – in reference to a married daughter being a subordinate of the father – also had another function; it was the equivalent of “actio rerum amotarum”. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject actio de peculio pl_PL.UTF-8
dc.subject córka podległa patria potestas pl_PL.UTF-8
dc.subject majątek pekuliarny pl_PL.UTF-8
dc.subject actio rerum amotarum pl_PL.UTF-8
dc.subject pryncypat pl_PL.UTF-8
dc.subject powództwo pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo pretorskie pl_PL.UTF-8
dc.subject daugther under patria potestas pl_PL.UTF-8
dc.subject peculio property pl_PL.UTF-8
dc.subject principate pl_PL.UTF-8
dc.subject complaint pl_PL.UTF-8
dc.subject praetorian law pl_PL.UTF-8
dc.title Zastosowanie „actio de peculio” z powodu „filiae familias” w okresie pryncypatu pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2016.19.2


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje