Repozytorium UR

Geotermia a ochrona zasobów środowiska

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kaniuczak, Janina
dc.contributor.author Nazarkiewicz, Małgorzata
dc.contributor.author Hajduk, Edmund
dc.contributor.author Gąsior, Jan
dc.contributor.author Właśniewski, Stanisław
dc.date.accessioned 2017-06-12T08:37:03Z
dc.date.available 2017-06-12T08:37:03Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 20 (2016), s. 77–84 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2532
dc.description.abstract Energia geotermalna przeżywa w ostatnich latach znaczącą dynamikę rozwoju. Wykorzystywana jest w układach centralnego ogrzewania (bezpośrednie zastosowanie) oraz do produkcji energii elektrycznej. Dynamiczny rozwój energii geotermalnej związany jest zarówno ze wzrastającym zanieczyszczeniem środowiska, jak również poszukiwaniem alternatywnych rozwiązań mogących zastąpić konwencjonalne źródła energii takie jak węgiel, ropa czy gaz ziemny. Jest to ważne między innymi w Polsce, gdzie dominuje przemysł energetyczny oparty na węglu, który jest źródłem znacznej emisji dwutlenku węgla. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Geothermal energy has been developing rapidly lately. Is is used in central heating systems (direct application) and for the production of electricity. The dynamic development of geothermal energy is associated with both the increasing environmental pollution and the search for alternative solutions which can replace conventional energy sources such as coal, oil or natural gas. It is especially important for countries like Poland, where the power industry is mainly based on coal, which is the source of significant carbon dioxide emissions. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject energia geotermalna pl_PL.UTF-8
dc.subject emisja dwutlenku węgla pl_PL.UTF-8
dc.subject zasoby geotermalne w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.subject retardacja przekształcania zasobów pl_PL.UTF-8
dc.subject geothermal energy pl_PL.UTF-8
dc.subject carbon dioxide emission pl_PL.UTF-8
dc.subject geothermal resources in Poland pl_PL.UTF-8
dc.subject retardation of resources transformation pl_PL.UTF-8
dc.title Geotermia a ochrona zasobów środowiska pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2016.20.9
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje