Repozytorium UR

Dzikie wysypiska śmieci w gminie Klukowo w województwie podlaskim

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Grygorczuk-Petersons, Elżbieta
dc.contributor.author Wiater, Józefa
dc.date.accessioned 2017-06-12T08:21:15Z
dc.date.available 2017-06-12T08:21:15Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 20 (2016), s. 59–65 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2530
dc.description.abstract Celem pracy było zidentyfikowanie oraz określenie metody, techniki i kosztów likwidacji „dzikich wysypisk” odpadów znajdujących się na terenie gminy Klukowo woj. podlaskiego. Przed rozpoczęciem obserwacji terenowych sporządzono tabelaryczny arkusz ewidencyjny. Wykonano także kartogram w postaci sieci kwadratów, ilustrujący badany obszar w zależności od liczby dzikich składowisk odpadów. Prezentacja kartograficzna została wykonana w programie AutoCAD (2013). W wyniku przeprowadzonych badań terenowych, na obszarze gminy Klukowo stwierdzono istnienie 13 „dzikich wysypisk” odpadów, które zajmowały około 0,03% całej powierzchni wspomnianej gminy. Z powodu na zagrożenia wynikające z ich istnienia zaproponowano likwidację nielegalnych wysypisk. Szacowany koszt projektu może wynosić 95 300,00 zł. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of the study was to identify, define methods and techniques and the costs of liquidation of "dumps" of waste on the territory of Klukowo commune in Podlaskie. Before starting the field observations a tabular identification sheet was drawn and a cartogram in the form of a network of squares illustrating the researched area and the number of wild landfills. Cartographic presentation was made in AutoCAD (2013). As a result of the field research in the area of Klukowo commune there were 13 illegal landfills found, which occupied about 0.03% of the commune area. Due to the threat to the environment resulting from the existence of illegal dumps their liquidation was offered. The estimated cost of the project will be about PLN 95 300.00. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject odpady pl_PL.UTF-8
dc.subject nielegalne wysypisko pl_PL.UTF-8
dc.subject likwidacja pl_PL.UTF-8
dc.subject koszty pl_PL.UTF-8
dc.subject retardacja negatywnego oddziaływania na środowisko pl_PL.UTF-8
dc.subject waste pl_PL.UTF-8
dc.subject illegal dumping pl_PL.UTF-8
dc.subject decommissioning pl_PL.UTF-8
dc.subject costs pl_PL.UTF-8
dc.subject retardation of negative impact on the environment pl_PL.UTF-8
dc.title Dzikie wysypiska śmieci w gminie Klukowo w województwie podlaskim pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2016.20.7
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje