Badania trwałości soków drzewnych brzozowych

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Bilek, Maciej
Pytko, Joanna
Sosnowski, Stanisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Popularność soków brzozowych wzrasta, a szereg źródeł wskazuje na liczne korzyści zdrowotne wynikające z ich spożywania. Rzadko jednak zwraca się uwagę na niską trwałość soków brzozowych, a badania naukowe dotyczące tego zagadnienia są nieliczne. W niniejszej pracy podjęto próbę oceny trwałość pięciu partii soku brzozowego, które były przechowywane w temperaturze pokojowej oraz w warunkach chłodniczych. Parametrem najkorzystniejszym do oceny zmian zachodzących w soku brzozowym okazała się mętność, w mniejszym zaś stopniu – tzw. „gęstość optyczna” i odczyn. Na podstawie pomiarów tych wartości stwierdzono, że sok brzozowy w temperaturze pokojowej może być przechowywane nie dłużej jak 1 dzień, natomiast w warunkach chłodniczych około 6 dni.
Birch tree sap popularity is increasing and a number of sources point to the numerous health benefits of their consumption. Rarely, however, attention is drawn to the short shelf life of birch tree sap and there are few researches on this subject. In this paper, shelf life of five batches of birch tree sap was evaluated. They were stored at room temperature and in refrigeration. Most favorable parameter for the assessment of changes in birch sap was its turbidity, and to a lesser degree the so-called “optical density” and pH. On the basis of the obtained results, it was found that birch sap at room temperature can be stored for no longer than one day, while in refrigeration of about six days.
Opis
Słowa kluczowe
brzoza brodawkowata , soki drzewne , trwałość żywności , bezpieczeństwo zdrowotne żywności , silver birch , tree saps , shelf life , food safety
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 20 (2016), s. 7–14