Repozytorium UR

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych jako polityka publiczna – analiza wprowadzania mechanizmów i uregulowań prawnych

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Wojciechowski, Łukasz
dc.date.accessioned 2017-05-11T06:50:34Z
dc.date.available 2017-05-11T06:50:34Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Polityka i Społeczeństwo nr 4(14)/2016, s. 82–93 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1732-9639
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2408
dc.description.abstract The article aims to provide a comprehensive account of the legal regulations and mechanisms for the protection of personal data in Poland. In the last few years, considerable attention has been paid to this subject, which results in the wide-ranging character of the issues examined. The author classifies, based on sectors, the protection of personal data as a public policy and justifies such classification through the use of, among other tools, an institutional and legal method and factor analysis. The conclusions of the article are based on the analysis of the Polish legislation on the protection of personal data as well as on the analysis of the practical implementation of the solutions in companies, government and self-government institutions. Based on the results, it can be concluded that the protection of personal data falls within the scope of the public policy. However, it is necessary to take into account that some of its elements must be assigned to the policy of a party. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Public Policy pl_PL.UTF-8
dc.subject personal data protection pl_PL.UTF-8
dc.subject Information Security Policy pl_PL.UTF-8
dc.title Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych jako polityka publiczna – analiza wprowadzania mechanizmów i uregulowań prawnych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Information security and the protection of personal data as a public policy – an analysis of the introduction of legal regulations and mechanisms pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/polispol.2016.4.6


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje