Repozytorium UR

Practices of Corporate Social Responsibility in Ukraine

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Panchenko, Yevgen
dc.contributor.author Kiriakova, Maryna
dc.date.accessioned 2016-12-14T11:47:12Z
dc.date.available 2016-12-14T11:47:12Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 48(4)/2016, s. 197–208 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2220
dc.description.abstract The article deals with the practices of CSR of leading in terms of sustainable development Ukrainian-based companies. The development of CSR in Ukraine is rather pushed by business than by society. Responsible initiatives are adopted by the subsidiaries of multinational corporations and by enterprises forming a company town; companies planning to go public publish CSR reports, whereas it’s a standard requirement. The participation of Ukrainian-based companies in sustainability initiatives (UN Global Compact), ratings (Gvardiya) and competitions (the center’s “The Development of CSR” business scases competition) as well as the state of non-financial reporting of Ukrainian-based companies are analyzed. Thus according to the results of 2013 competition of the best non-financial reports conducted by the center “The Development of CSR” such companies as DTEK (GRI), SCM (GRI), Platinum Bank (GRI), Galnaftogaz (GRI) Interpipe (COP) were the winners. The responsible practices of Metinvest’s enterprises and the approaches to sustainable development of the subsidiaries of leading multinational corporations in Ukraine (Nestlé, Sun InBev, L’Oréal, Tetra Pak, Henkel) are presented. The authors come to the conclusion that companies’ approaches to CSR in Ukraine are mostly fragmentary and unsystematic and the demand for responsible initiatives in the Ukrainian society is relatively low. In this regard the increase of the population’s level of culture and awareness in social aspects of living may become an integral part and motivator of the transformation of Ukrainian-based company’s unsystematic responsible initiatives into the part of their business-strategy. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Rozważania podjęte w opracowaniu koncentrują się wokół działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) podejmowanych przez ukraińskie przedsiębiorstwa w warunkach zrównoważonego rozwoju. Na Ukrainie bodźce do rozwoju CSR wywodzą się raczej z sektora przedsiębiorstw niż ze społeczeństwa. Odpowiedzialne społecznie inicjatywy są podejmowane przez filie międzynarodowych korporacji, publikacja raportów z działalności CSR jest standardowym wymogiem dla przedsiębiorstw, które planują wejść na giełdę. W opracowaniu analizom poddano udział ukraińskich przedsiębiorstw w inicjatywach z zakresu zrównoważonego rozwoju (UN Global Compact) oraz w ocenach i konkursach dotyczących praktyk CSR (konkurs prowadzony przez organizację “The Development of CSR”), jak również sporządzania raportów o charakterze niefinansowym. Zgodnie z wynikami konkursu przeprowadzonego przez organizację “The Development of CSR” w 2013 r., wśród najwyżej ocenionych sprawozdań o charakterze niefinansowym znalazły się raporty takich firm, jak: DTEK (GRI), SCM (GRI), Banku Platinum (GRI), Galnaftogaz (GRI), Interpipe (COP). W opracowaniu przedstawiono także przykłady odpowiedzialnych działań biznesowych firmy Metinvest oraz filii wiodących korporacji międzynarodowych (Nestlé, Sun InBev, L’Oréal, Tetra Pak, Henkel). Przeprowadzone analizy prowadzą do wniosku, że praktyki CSR podejmowane przez przedsiębiorstwa działające na Ukrainie są najczęściej fragmentaryczne i niesystematyczne. Popyt ukraińskiego społeczeństwa na odpowiedzialne inicjatywy jest stosunkowo niski. W związku z tym wzrost kultury oraz świadomości mieszkańców Ukrainy na temat społecznych aspektów życia może stać się bodźcem do przekształcenia niesystematycznych działań CSR ukraińskich przedsiębiorstw w ważną część ich biznesowej strategii. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject corporate social responsibility (CSR) pl_PL.UTF-8
dc.subject sustainable development (SD) pl_PL.UTF-8
dc.subject responsible practices pl_PL.UTF-8
dc.subject Ukrainian-based companies pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) pl_PL.UTF-8
dc.subject rozwój zrównoważony pl_PL.UTF-8
dc.subject odpowiedzialne praktyki pl_PL.UTF-8
dc.subject ukraińskie przedsiębiorstwa pl_PL.UTF-8
dc.title Practices of Corporate Social Responsibility in Ukraine pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.4.14


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje