Repozytorium UR

Nierówności dochodowe w kontekście kryzysu finansowego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jabłoński, Łukasz
dc.date.accessioned 2016-09-28T10:21:01Z
dc.date.available 2016-09-28T10:21:01Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 47(3)/2016, s. 115–126 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1870
dc.description.abstract W artykule podjęto próbę zaprezentowania skutków kryzysu finansowego z 2007 roku dla nierówności w krajach na różnym poziomie rozwoju ekonomicznego. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej części uwagę zwrócono na rozstrzygnięcia teoretyczne i wyniki badań empirycznych w zakresie wpływu z jednej strony cyklu koniunkturalnego, z drugiej zaś kryzysów na nierówności. Następnie przedstawiono wpływ kryzysu 2007–2008 na zróżnicowania dochodowe wewnątrz krajów w oparciu o wyniki badań OECD z lat 2008, 2011 i 2013. Artykuł zamyka podsumowanie i wnioski z prowadzonych rozważań. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article is an attempt to present the outcomes of financial crises on income inequality in countries at various stages of economic development. Article consists of two parts. The first part discusses the theoretical and empirical research on implications of conjuncture fluctuations and crises itself for income inequality. The second part refers to discretion of income inequality change during and after the financial crises 2007–2008 within the OECD countries. last part of the article is the conclusion that sums up the issues analyzed in the text. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/HS4/01659 pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject nierówności dochodowe pl_PL.UTF-8
dc.subject kryzysy pl_PL.UTF-8
dc.subject income inequality pl_PL.UTF-8
dc.subject crisis pl_PL.UTF-8
dc.title Nierówności dochodowe w kontekście kryzysu finansowego pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.3.8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje